Forensische Psychiatrische Kliniek

De Rooyse Wissel neemt de afgelopen jaren steeds meer patiënten op met andere opnametitels dan tbs.

Vaak hebben deze patiënten een minder zware maatregel en worden ze voor kortere tijd opgenomen, gemiddeld een jaar. Deze patiënten doorlopen een ander behandeltraject dan patiënten met bijvoorbeeld een tbs-maatregel en de afdeling waar zij behandeld worden, kent een lager beveiligingsniveau. Deze afdeling heet een FPK, een Forensische Psychiatrische Kliniek.

Ondersteunen, structureren en herstellen

In het najaar van 2019 startte de bouw van de FPK op het terrein in Oostrum. Hier worden vanaf dit najaar 28 patiënten behandeld. Het merendeel van deze patiënten verblijft nu al in de kliniek. In de FPK wordt iemand opgenomen wanneer er gedragsproblemen met een psychiatrische oorzaak zijn en daardoor in aanraking is gekomen met Justitie. Op een FPK is de behandeling vooral gericht op ondersteuning, structurering en herstellen. De behandeling is voornamelijk afgestemd op de individuele mogelijkheden van een patiënt. En draagt bij aan een zo soepel en veilig mogelijke terugkeer in de maatschappij. Dat gebeurt uiteraard pas als dat verantwoord is. De behandeling wordt dan bijvoorbeeld voortgezet door een reguliere ggz. Om die reden wordt een ggz-organisatie in de regio al snel bij de behandeling van een patiënt betrokken.

Dynamisch karakter

Een opname op een FPK heeft als doel om te zorgen voor een veilige en succesvolle terugkeer van de patiënt naar de maatschappij. Tijdens de behandeling wordt er gewerkt aan het verminderen van de risicofactoren en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de patiënt. Het traject bestaat uit 3 fases: de instroomfase, de behandelfase en de uitstroomfase. De FPK kent een dynamisch karakter, met een relatief snelle doorstroom en uitstroom. En daarin verschilt het wezenlijk van bijvoorbeeld tbs, waar patiënten gemiddeld veel langer verblijven. De behandeling op de FPK is kort en krachtig, passend bij de relatief korte periode dat de patiënt opgenomen is. Op deze afdeling wordt anders gewerkt. Sociotherapeuten verrichten bijvoorbeeld zoveel als mogelijk ook de administratieve taken op de afdeling. Dit in plaats van op kantoor. Ook de patiënt heeft in de FPK iets meer vrijheden. Zo moet hij wel op zijn kamer blijven, maar gaat zijn kamerdeur in de nacht niet op slot en mag er beperkt gebruik worden gemaakt van internet. 

Sociotherapeut Tessa aan het woord

In 2019 is de tijdelijke FPK-afdeling van de Rooyse Wissel al van start gegaan. De eerste ervaringen zijn positief. Sociotherapeut Tessa van Kaathoven vertelt: “Er is een verschil tussen patiënten met een tbs-maatregel en de patiënten binnen de FPK. Door het kortere verblijf hebben patiënten bijvoorbeeld meer perspectief voor de toekomst en is er een andere dynamiek. Er worden vaak sneller stappen gezet. Het voorkomen van recidive of wellicht terugval in strafbaar gedrag is belangrijk. Door in contact te blijven en te kijken wat de patiënt nodig heeft, lukt dit nu al goed. We proberen zo min mogelijk maatregelen of beperkingen op te leggen.” Tessa kijkt er naar uit om straks in het najaar in het nieuwe gebouw te werken: “We hebben daar straks aparte gedeeltes voor iedere fase van de behandeling. Daardoor kunnen we de behandeling specifieker maken naar de fase waarin een patiënt zich bevindt.”.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details