Wonen & begeleiden resocialisatie TBS

Binnen wonen & begeleiden is het verblijf in de woonvoorziening gericht op het verbeteren en vergroten van de zelfredzaamheid, we helpen in het opbouwen van een eigen leven.

introductie

Binnen wonen & begeleiden is het verblijf in de woonvoorziening gericht op het verbeteren en vergroten van de zelfredzaamheid, we helpen in het opbouwen van een eigen leven. Door een plaatsing in een woonvoorziening van de Rooyse Wissel bereidt de patiënt zich voor op het leven na de tbs-maatregel. Wij ondersteunen de patiënt om weer een zinvol bestaan op te bouwen.

Centraal staat het vergroten van de maatschappelijke veiligheid door het helpen voorkomen van terugval in delictgedrag. Dit houdt in dat de begeleiding werkt aan het verminderen en onder controle houden van risico’s op recidive, door onder andere het uitvoeren van controles en het signaleren van risicosignalen. 

Daarnaast hanteren we de integrale rehabilitatiebenadering. In deze benadering is er naast de begeleiding van de cliënt ook aandacht voor zijn/haar maatschappelijke omgeving. Denk hierbij aan het werken aan individuele, persoonlijke doelen zoals het verkrijgen van sociale steun, het leren opbouwen van een sociaal netwerk of het weer gaan volgen van een opleiding.

We begeleiden en trainen hen in het ontwikkelen van dagelijkse vaardigheden zoals het organiseren en doen van huishoudelijke taken, boodschappen doen en koken, de financiën organiseren en de persoonlijke verzorging. Dit alles is gericht op resocialisatie.

Bij het grootste deel van deze doelgroep leidt de geboden begeleiding tot een uitstroom naar zelfstandig wonen of naar een minder intensieve woonvoorziening of ambulante zorg.

De Rooyse Wissel heeft zelf een woonvoorziening voor de resocialisatie. Indien nodig kopen wij deze dienst elders in.

Kliniek appartementen

De overgang van de kliniek naar buiten vindt gefaseerd plaats.

De eerste stap is dan ook doorstroom naar de appartementen op het terrein van de kliniek.

Elders (inkoopplaatsen)

Een woonvoorziening moet bij de patiënt passen.

Wat heeft de patiënt nodig voor zijn/haar resocialisatie en terugkeer in de maatschappij.

Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT)

Terugkeren naar de maatschappij voor tbs-gestelden is lastig. Te snel is niet goed, maar te langzaam ook niet.

Op het moment dat je met proefverlof gaat of dat je met voorwaarden vrijgesteld wordt, krijgt de reclassering een steeds grotere rol.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details