Samenwerking

Samenwerking met bijvoorbeeld andere instellingen is essentieel. Samen kunnen we de kwaliteit van onze behandeling en daarmee de veiligheid van de samenleving verbeteren en zorgen voor een aaneengesloten zorgketen.

Daarom werken we op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en ketenzorg nauw samen met onder meer: