De Rooyse Wissel

Publicaties

Onze onderzoekers publiceren met regelmaat artikelen in vaktijdschriften en boeken. Een overzicht van de meest recente publicaties:

 • Keulen-de Vos, M., Van den Broek, E., Bernstein, D., Vallentin, R., & Arntz, A. (2016). Evoking emotional states in personality disordered offenders: an experimental pilot study of experiential techniques. [submitted]
 • Canton, W., Keulen-de Vos, M., Klein Haneveld, E., & Van Kordelaar, W. (2016). Persoonlijkheidsproblematiek: functionele forensische diagnostiek en behandeling. In: Handboek Forensische Psychiatrie. Meijnen, G., & Goethals, K. Utrecht, De Tijdstroom Uitgeverij.
 • Tonnaer, F., Cima, M., & Arntz, A. (2016). Executive (dys)functioning and impulsivity as possible vulnerability factors for aggression in forensic patients. Journal of Mental and Nervous Disease.
 • Tonnaer, F., Chakhssi, F., & Verwaaijen, S., (2015). Recidive tijdens en na behandeling in FPC de Rooyse Wissel. Een terugblik op 10 jaren behandeling. FPC de Rooyse Wissel: Venray. 
 • Verwaaijen, A.A.G. en Bus, T. (2015). De behandeling van geweld: het belang van een therapeutische omgeving. In: Forensische Psychiatrie, Fundamenten en praktijk. H.J.C. van Marle (red.). Assen, Koninklijke Van Gorcum. pp. 229-251, hoofdstuk 12.  
 • Van den Berg, J.W., Bolt, B., Keulen-de Vos, M.E., & Mölhmann, F. (2015). Licht verstandelijk beperkte zedendelinquenten: een inleidend overzicht. In: Didden, R., Moonen, X., Troost, P., & Groen, W. (Red.), Handboek psychopathologie en verstandelijke beperking. Utrecht, De Tijdstroom Uitgeverij.
 • Bernstein, D.P., Kersten, T., & Keulen-de Vos, M.E. (2015). Schematherapie voor psychopate en andere antisociale patienten. In: W. Canton, D. van Beek, L. Gijs, E. Klein-Haneveld, I. Jeandarme, & L. Claes (Ed.)., Handboek antisociaal gedrag en psychopathie. Uitgeverij Tijdstroom. 

 • Goethals, K., de Groot, A., Dhoore, T., Keulen-de Vos, M.E., Jeandarme, I., Soe-Agnie, S., Willemsen, J., & Pouls, C. (2015). In: W. Canton, D. van Beek, L. Gijs, E. Klein-Haneveld, I. Jeandarme, & L. Claes (Ed.)., Handboek antisociaal gedrag en psychopathie. Uitgeverij Tijdstroom. 

 • Keulen-de Vos, M.E., Bernstein, D.P., Vanstipelen, S., de Vogel, V., Lucker, T.P., Slaats, M., Hartkoorn, M., & Arntz, A. (2014). Emotional states in criminal and violent behavior of forensic cluster B PD patients: a retrospective and prospective study. Legal and Criminological Psychology, doi:10.1111/lcrp.12047.

 • Keulen-de Vos, M.E., Bernstein, D.P., & Arntz, A. Schema Therapy for offenders with aggressive personality disorders. (2014). In: R.C. Tafrate & D. Mitchell (Ed.), Forensic CBT: A Practioner’s Guide, (pp. 66-83). Chichester, UK: Wiley Blackwell.

 • Keulen-de Vos, M.E., Bernstein, D.P., & Duggan, C. (2015). Treatment of cluster B personality disordered offenders: What do we know about treatment effectiveness? Behavioral Sciences & Law, in druk onder voorbehoud [in druk onder voorbehoud revisie]

 • Keulen-de Vos, M.E., & Frijters, K.  Aggressive behavior in offenders with intellectual disabilities: theories and treatment. (2015). In: M.J. Cima, & S. Bogaerts, (Eds)., Handbook of Forensic Psychology and Treatment. Oxon, UK: Routledge. [in druk]

 • Keulen-de Vos, M.E. & Schepers, K. (2015). Needs assessment in forensic patients: a review of instrument suites. [in druk onder voorbehoud]

 • Lammers, S., Uzieblo, K., Keulen-de Vos, M.E., de Groot, A. (2015). Diagnostiek van psychopathie. In: W. Canton, D. van Beek, L. Gijs, E. Klein-Haneveld, I. Jeandarme, & L. Claes (Eds.)., Handboek antisociaal gedrag en psychopathie. Uitgeverij Tijdstroom. [in druk]