Prikkelen in plaats van behandelen

Sinds februari 2021 beschikt de Rooyse Wissel over een bijzondere afdeling. Op deze afdeling wordt gewerkt met patiënten die vastlopen in hun behandeling. Die niet behandeld willen worden of niet behandeld kunnen worden. Waarbij het geïndiceerd is om de behandeldruk te verlagen. Dit  met als doel om te kijken of dit nieuwe mogelijkheden biedt voor een patiënt. De afdeling is uniek in Nederland en op dit moment zitten er 10 patiënten.

We gaan in gesprek met Marnie Janssen, senior van dienst van deze afdeling. Marnie werkt inmiddels al 13 jaar bij de Rooyse Wissel. En werkte hiervoor op een reguliere behandelafdeling. We vragen haar als eerste waarom de Rooyse Wissel gestart is met deze afdeling. Marnie legt uit: ‘Patiënten die niet behandeld kunnen of willen worden, verstoren soms het proces op een reguliere afdeling. Daar zitten immers gemotiveerde patiënten die dagelijks verschillende therapieën volgen. Ook ontbreekt het dan soms aan tijd om echt aandacht te besteden aan deze groep mannen. Om te kijken wat voor een potentie er nog is.’

Prikkelen

Op deze afdeling hebben de patiënten wel dagbesteding. Ze volgen verschillende blokken per dag. Er vindt echter geen behandeling plaats. ‘Dat is hier het verboden woord. Maar dat betekent niet dat er niet behandeld wordt. We noemen het zelf prikkelen. We proberen uit, kijken waar beweging zit en proberen daarop aan te haken om deze patiënten toch in beweging te krijgen. Daarvoor hebben we een jaar de tijd. Dan moet helder zijn of er nog vooruitgang te boeken is. Zo niet, wordt er gekeken naar welke setting er wel passend is.’

‘We proberen uit, kijken waar beweging zit en proberen daarop aan te haken om deze patiënten toch in beweging te krijgen.’

Marnie Janssen, senior van dienst

Visie ontwikkelen

De druk van een behandeling moeten volgen is er dus niet op deze afdeling. ‘Wel gelden ook op deze afdeling de algemene normen en waarden en de huisregels. Het is dus niet vrijheid blijheid! Sinds begin van dit jaar hebben we ook een Hoofd Behandeling. Op zich best vreemd op een afdeling waar niet behandeld wordt. Samen met het team en het hoofd behandeling zijn we nu een visie aan het ontwikkelen op basis van alles wat we afgelopen jaar gezien en geleerd hebben. Daar lopen we soms tegen dingen aan. Ook hier in de organisatie zelf, het is toch allemaal nieuw wat we aan het doen zijn,’ legt Marnie uit.

Van weerstand naar nieuwe behandeling poging

De afdeling is nu ruim een jaar open. We vragen Marnie naar de resultaten die geboekt zijn. ‘We hebben inmiddels een patiënt zover gekregen dat hij met een nieuwe behandelpoging bezig is. Toen deze man hier kwam, zag hij daar totaal het nut niet van in. Met kleine stapjes hebben we er naar toe gewerkt dat hij inmiddels weer op een reguliere afdeling zit en verschillende therapieën volgt. Ja, daar zijn we als team dan heel trots op!’, sluit Marnie af.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details