De Rooyse Wissel

Onderzoek

De Rooyse Wissel wil blijvend kwalitatief hoogwaardige zorg en behandeling bieden aan patiënten met ernstige psychiatrische problematieken. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten en manieren om de effectiviteit van onze behandelmethoden te onderzoeken. De afdeling Wetenschappelijk onderzoek van de Rooyse Wissel verricht fundamenteel en toegepast onderzoek dat direct gerelateerd is aan de klinische praktijk. Fundamenteel onderzoek is hoogstaand wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten leiden tot validatie van onderzoeksmethoden en theorievorming. Bij toegepast onderzoek wordt de effectiviteit van behandelmethoden onderzocht. Nauwe samenwerking vindt plaats met diverse zorginstellingen en universiteiten.

We leveren graag een bijdrage aan het professionaliseren van opleidingen gericht op het forensisch veld. Het tot stand komen van de Master Forensische Psychologie aan de Universiteit Tilburg en de (tweejarige) Master Forensic Psychology aan de universiteit Maastricht is in eerste instantie gesteund door de Rooyse Wissel. Waar mogelijk heeft de Rooyse Wissel bijgedragen aan de erkenning van de opleiding. Daarnaast heeft de Rooyse Wissel een bijzondere leerstoel aan de universiteit van Maastricht met als specifiek aandachtsgebied de forensische psychotherapie. Deze leerstoel wordt ingevuld door prof. David Bernstein, die binnen de Rooyse Wissel tevens de intervisie verzorgt van de schematherapeuten.