Externe onderzoekers

De Rooyse Wissel levert graag een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de forensisch psychiatrische behandeling en de forensische diagnostiek. Daarom stimuleren we samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek op deze terreinen. Daarnaast hebben externe onderzoekers de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te verrichten binnen de Rooyse Wissel.

Externe onderzoekers die een wetenschappelijk onderzoeksproject willen verrichten binnen of in samenwerking met de Rooyse Wissel kunnen een onderzoeksvoorstel indienen. Een onderzoekscommissie beoordeelt alle onderzoeksvoorstellen op het praktische nut en uitvoerbaarheid in de praktijk van de Rooyse Wissel. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de belastbaarheid van patiënten en de reeds lopende onderzoeksprojecten. De voorkeur van de Rooyse Wissel gaat uit naar onderzoeksprojecten die een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling (bijvoorbeeld behandeleffectstudies).

Bij een positief advies wordt het onderzoeksvoorstel voorgelegd aan het bestuur van de Rooyse Wissel voor besluitvorming. Streven is deze procedure binnen acht weken af te ronden. De onderzoekscommissie komt een aantal keren per jaar bijeen. De voorstellen worden per periode behandeld.

Indienen onderzoeksvoorstel
Ben je extern onderzoeker en wil je een onderzoeksvoorstel indienen? Maak dan gebruik van dit formulier. Je kunt het formulier invullen en per e-mail terugsturen.

Contactgegevens onderzoekscommissie

dr. Marije Keulen – de Vos
mkeulen-devos@derooysewissel.nl.

Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek
Postbus 433
5800 AK Venray

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details