Veiligheid

De Rooyse Wissel draagt bij aan een veiligere samenleving. Dit doen we door patiënten te verplegen en behandelen in een beveiligde omgeving. De behandeling is gericht op het verkleinen van de kans dat patiënten opnieuw een ernstig delict plegen.

Door een goede behandelrelatie op te bouwen en te behouden, weten we wat er omgaat in de individuele patiënt en wat er speelt binnen de groep. Zo signaleren we afwijkend gedrag snel en grijpen we in als dat nodig is. Signaleringsplannen (plannen waarin signalen worden benoemd die aangeven dat het minder goed gaat met een patiënt) zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Daarnaast wordt voor iedere patiënt periodiek een risicotaxatie afgenomen. Risicotaxatie-instrumenten zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarmee je kunt inschatten hoe groot de kans is dat de patiënt opnieuw een ernstig delict pleegt. Een patiënt mag alleen op verlof als dat verantwoord is. De score op de risicotaxatie zegt ook iets over het effect van de behandeling. Een patiënt zou gedurende zijn behandeling steeds lager moeten scoren op de recidivekans.

Daarnaast moeten alle klinieken – dus ook de Rooyse Wissel –  voldoen aan strenge veiligheidseisen op bouwkundig gebied. Bij alle instellingen worden deze eisen regelmatig gecontroleerd en geïnspecteerd. 

Verboden voorwerpen

Op 1 november 2019 is de Wet strafbaarstelling binnenbrengen verboden voorwerpen ingetreden in justitiële inrichtingen en forensisch psychiatrische centra. Dit betekent dat het strafbaar is om bepaalde voorwerpen in te voeren. Bij de toegang tot de Rooyse Wissel vindt controle plaats op deze voorwerpen. Hieronder vallen drugs, wapens en munitie, geld, explosieven, alcohol, rookwaren, informatiedragers en communicatiemiddelen. Dus ook voorwerpen die buiten de Rooyse Wissel niet verboden zijn. Denk aan een mobiele telefoon, geld, sigaretten en gereedschap. 

Invoer verboden voorwerpen
Download

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details