Missie & Visie

Als aanbieder van forensische zorg, bedienen wij de hele forensische keten. Van klinisch behandelen, ambulant behandelen tot begeleid wonen. Ons doel is de maatschappij veiliger te maken. Daar leven we immers zelf ook in. We behandelen als het moet en voorkomen als het kan. Wij geven onze patiënten niet op. Zijn of haar mogelijkheden zijn bepalend, niet het delict.

Visie: Om te durven, moet je lef hebben

We staan bekend om onze open houding, expertise en servicegerichte dienstverlening. We zijn een betrouwbare organisatie. Eentje die, met lef, een duidelijke en onderscheidende positie in de maatschappij inneemt. En waarmee het prettig samenwerken is. Een organisatie die samen met anderen, zowel regionaal als lokaal, continuïteit van zorg biedt. Dit alles doen we vanuit een financieel stabiele en gezonde basis. En uiteraard met de inzet van onze deskundige medewerkers die graag bij ons werken, die trots en betrokken zijn en dat ook uitdragen.

Kernwaarden: waar staan we voor?

Hoe de behandeling wordt vormgegeven, wordt besproken tijdens de behandelplanbespreking. Daarbij zijn alle disciplines aanwezig en het Hoofd Behandeling is voorzitter. De behandellijn wordt vastgelegd in het behandelplan, dat ieder half jaar wordt geëvalueerd.

Onze publicaties in (internationale) wetenschappelijke tijdschriften vind je hier