Klacht

Onze medewerkers doen hun uiterste best om jou een zo goed mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het voorkomen dat je over bepaalde onderdelen van je behandeling niet tevreden bent.

Als dat zo is, dan vragen we je om dat bespreekbaar te maken. Een klacht wordt bij voorkeur eerst besproken tussen klager en aangeklaagde, indien wenselijk met bemiddeling. Een klacht kan hiertoe schriftelijk worden gericht aan de clustermanager van het betreffende organisatieonderdeel van de Rooyse Wissel.

Klachten kunnen in dit verband worden afgegeven bij de clustermanager of i.g.v. Ambulant behandelen bij het secretariaat van Ambulant behandelen. Ook kunnen klachten per post aan de clustermanager worden toegestuurd of worden gemaild worden naar de volgende e-mailadressen:

(Klachten van patiënten van FPC de Rooyse Wissel -tbs-gestelden- kennen een eigen route van klachtbehandeling, op grond van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden -Bvt-. Alle patiënten van het FPC ontvangen de voor hen geldende klachtenregeling bij opname op papier.)

Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kun je ervoor kiezen om een formele schriftelijke klacht in te dienen. Waar je deze klacht moet indienen is afhankelijk van waar de klacht over gaat en welke wetgeving hierop van toepassing is.

Klachten op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Sinds 1 januari 2020 is de Wvggz van kracht. Deze wet volgt (deels) de Wet BOPZ op. Conform deze wet hebben een aantal zorgaanbieders in Limburg gezamenlijk een klachtencommissie ingesteld: De Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg.

Ontvang je verplichte zorg op grond van de Wvggz en ben je het niet eens met een beslissing over die verplichte zorg, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg. Zie voor meer informatie onderstaande klachtenregeling.

Heb je een crisismaatregel of zorgmachtiging op grond van de Wvggz en heb je vragen of advies nodig over jouw rechten tijdens de opname? Voor ondersteuning bij vragen en klachten kun je terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De patiëntenvertrouwenspersoon voor de Rooyse Wissel is Kim Klinkenberg. Zij is bereikbaar via 06-82986748 en k.klinkenberg@pvp.nl. Zij kan je ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossing voor uw vraag of klacht.

Je kunt een formele klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg, door onderstaand klachtenformulier in te vullen en te sturen naar:

Rooyse Wissel 
T.a.v. Bureau Geneesheer-Directeur
Postbus 433
5800 AK Venray

óf:
Bureau.geneesheer-directeur@derooysewissel.nl

Wil je een klacht indienen namens iemand die verplichte zorg ontvangt? Je dient dan naast het klachtenformulier ook onderstaande toestemmingverklaring ingevuld en getekend mee te sturen. De Regionale klantencommissie is een samenwerkingsverband tussen Laurentius Ziekenhuis Roermond, Mondriaan, MUMC+, Rooyse Wissel en Zuyderland. Mondriaan speelt daarin een belangrijke rol en houdt de database van de uitspraken bij. Voor onderstaande documenten en databases verwijzen we je dan ook graag naar deze website.

Klachten op basis van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Rooyse Wissel is op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om een klachtenregeling te hebben waarvan gebruik kan worden gemaakt bij alle signalen, uitingen van onvrede en klachten over de zorg en/of dienstverlening aan patiënten. Zie hieronder voor deze klachtenregeling.

Voor bemiddeling of ondersteuning bij het indienen van een klacht op grond van de Wkkgz kun je terecht bij de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris kan als volgt worden ingeschakeld:

Per post:
Rooyse Wissel
t.a.v. de klachtenfunctionaris Wkkgz
Postbus 433
5800 AK Venray

Per e-mail:
klachtenfunctionaris@derooysewissel.nl

Een formele klacht kun je schriftelijk indienen bij de directie van de Rooyse Wissel, via:

Per post:
Rooyse Wissel
T.a.v. Secretariaat Wkkgz klachten
Postbus 433
5800 AK Venray

óf:
klachten@derooysewissel.nl

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon heeft als taak om alle naasten te ondersteunen als er sprake is van verplichte zorg. U kunt bijvoorbeeld vragen hebben over de zorg voor voor uw naaste. Of u weet niet waar u moet zijn, heeft een klacht of problemen in het contact met de hulpverlener of behandelaar. Misschien krijgt u de juiste persoon maar niet te pakken.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details