Conrisq Groep heet voortaan VIGO

Conrisq Groep krijgt een nieuwe naam. Vanaf 8 juli 2020 gaat de organisatie verder onder de naam VIGO. VIGO bestaat uit zeven dochterinstellingen voor jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. De ambitie van de groep is om de best passende behandeling en zorg te bieden voor mensen met psychische en psychiatrische problemen (ook in combinatie met strafbaar gedrag) of bij opvoed- en ontwikkelingsvragen.

Na toetreding van ggz-organisatie Vincent van Gogh tot de Conrisq Groep (jeugdzorg en tbs) in mei 2019, was de naam Conrisq Groep niet langer passend. “Hierin ligt de nadruk op het woord risico. Dat past niet meer bij onze visie en ambitie en werkwijze”, meent bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis. “We willen duurzaam iets betekenen voor mensen bij wie het soms tegen zit, zodat er perspectief ontstaat op herstel en participatie.”

Eigen kracht verder brengen

De naam VIGO is afgeleid van die ambitie. Het is een combinatie van vivere dat staat voor leven en van go dat staat voor beweging en richting. Tijhuis: ‘We ondersteunen kwetsbare mensen op hun reis door het leven, zodat ze weer een toekomst hebben als iedereen.’ Die missie is kort samengevat in de pay-off: ’Eigen kracht verder brengen’. Tijhuis: ‘We gaan uit van de eigen kracht van onze cliënten. Onze zorg sluit daar bij aan: persoonsgericht, zoveel mogelijk in de eigen omgeving en met regie van de client zelf.’

‘We gaan uit van de eigen kracht van onze cliënten. Onze zorg sluit daar bij aan: persoonsgericht, zoveel mogelijk in de eigen omgeving en met regie van de client zelf.’

Jolanda Tijhuis

In alle fasen van het leven

VIGO biedt een breed en integraal aanbod van zorg, behandeling en begeleiding. Voor mensen met psychische en psychiatrische problematiek of met opvoed- en ontwikkelingsvragen. ‘e maken ons sterk voor effectieve en betaalbare behandeling en begeleiding, aan jongeren en volwassenen, in alle levensfasen” zegt Tijhuis. “Daarbij nemen we ook de verantwoordelijkheid om de zorg integraal en duurzaam te maken. Zorg mag niet stilvallen omdat het zorgstelsel of financiering niet voorziet in een soepele overgang van jeugdzorg of jeugd-ggz naar volwassen-ggz.’

Leren en innoveren in een netwerk

VIGO bestaat uit zeven dochterorganisaties: jeugdzorgorganisaties Ottho Gerhard Heldringstichting, Pactum, Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon, forensische zorgorganisatie De Rooyse Wissel en ggz-organisaties Vincent van Gogh en Centiv. Iedere dochterorganisatie werkt zelfstandig in de eigen regio voor specifieke doelgroepen. Daarbij werken we nauw samen, met elkaar, maar ook met andere partners. Tijhuis: ‘We benutten elkaars expertise en netwerken, delen ervaringen en werken samen aan vernieuwing. Dankzij onze nauwe samenwerking met universiteiten en kennisinstituten bijvoorbeeld, lopen we voorop in kennisontwikkeling. De brede samenwerking, binnen en buiten VIGO, leidt tot innovaties en zinnige zorg in het belang van de maatschappij en de cliënt.’

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details