‘Cubes’ in gebruik genomen op buitenlocaties Rooyse Wissel

In het kader van innovatie in de Forensisch Psychologische Zorg werd in december 2022 de ‘pilot persoonsalarmering’ gestart op vier buitenlocaties van de Rooyse Wissel. Op zowel de Rooyse Wissel Wonen & Begeleiden locatie De Vliet en De Schakel, als bij de Rooyse Wissel Ambulant behandelen locaties Blerick en Roermond werden er tijdens de pilot alarmknoppen getest, de zogenaamde ‘Cubes’.

Cubes

De Cubes zijn kleine knoppen die onopvallend gedragen kunnen worden en waarmee een medewerker in geval van een ongewenste situatie alarm kan maken. Het alarm komt binnen bij een centrale meldkamer. Zij kunnen meeluisteren met de situatie en de politie inschakelen.

Veilig werkklimaat

De Rooyse Wissel hecht veel waarde aan een veilig en prettig werkklimaat voor medewerkers. Hiervoor werden tot op heden al verschillende (zowel fysieke als mentale) middelen ingezet. Hierbij valt te denken aan de pagers in de kliniek en de alarmknoppen in de spreekkamers. 

Er waren echter tot voor kort ook situaties te bedenken waarin medewerkers geen gebruik konden maken van fysieke alarmering. Bijvoorbeeld bij De Schakel in Sittard of wanneer een medewerker van Ambulant behandelen een cliënt thuis bezocht. Dit was dan ook de aanleiding voor de pilot, waarbij gezocht is naar een innovatie die kan bijdragen aan een veilig werkklimaat.

Pilot 

De pilot persoonsalarmering heeft drie maanden geduurd en was een onverdeeld succes. Naar aanleiding daarvan is besloten om deze innovatieve manier van persoonsalarmering uit te rollen over alle buitenlocaties van de Rooyse Wissel. Naast de vier pilotlocaties, zullen in september ook bij Wonen & Begeleiden, locaties FPA en FTU, bij De Schakel in Oostrum en de Ambulant behandelen locaties Helmond en Maastricht de Cubes in gebruik worden genomen.

Het team van Rooyse Wissel Wonen & Begeleiden, locatie De Vliet over het gebruik van de Cube: “Binnen ons werk op locatie De Vliet weten we dat er niet zoiets bestaat als een gevoel van totale veiligheid. Door het gebruik van de Cube ontstaat er zeker een beweging in deze richting. Het werkt risico verlagend en daardoor ervaren we meer werkplezier. Namens team De Vliet zouden we dan ook tegen iedereen willen zeggen: neem hem mee, want de Cube kan het verschil maken binnen je werk(veld)!”

Na de succesvolle ingebruikname op de buitenlocaties is een vervolgstap in het proces nu, dat de Cubes ook ingezet worden bij begeleid verlof. In de aankomende periode zal de implementatie daarvoor door leverancier Secure2go gaan plaatsvinden.

Als Forensische Zorginstelling die de gehele forensische keten bedient, is de Rooyse Wissel ook gespecialiseerd in ‘Ambulant behandelen’.  Als je door psychische problemen met justitie in aanraking bent geweest of dreigt te komen, kun je bij ons terecht. Dat doen we in Limburg en delen van Brabant vanuit onze locaties in Blerick, Roermond, Maastricht en Helmond. Het doel is je problemen te verminderen en je de controle terug te geven over je gedrag en leven. (Opnieuw) deel uitmaken van de maatschappij hoort daar ook bij. Voor ons sta jij als mens centraal. We kijken niet naar hoe je bent, maar naar wat je weer kunt worden. Herstellen doen we samen met jou en je naasten.

Onze aanpak is altijd op maat. Samen met een klein team leren we je weer op eigen benen staan. Maar je kunt altijd op ons terugvallen. We geven je niet op. Onze hulp is kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. Behandeling vindt plaats op de poli, online of thuis.

Meer weten over de Rooyse Wissel Ambulant behandelen? Klik hier.

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details