De Schakel Sittard in mei van start

We gaan in Sittard forensisch begeleid en beschermd wonen aanbieden. Cliënten met een lichte verstandelijke beperking die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen gaan dat leren. De doelgroep heeft naast een lager IQ ook bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblemen en een strafrechtelijke titel. Ze zitten in de laatste fase van hun terugkeer naar de maatschappij. Ze hebben in deze fase wel nog begeleiding nodig.

De Schakel

De Schakel is een gezamenlijk initiatief van STEVIG (onderdeel van Dichterbij) en de Rooyse Wissel. Door deze samenwerking wordt de jarenlange en breed gewaardeerde kennis en expertise op het gebied van resocialisatie, risicomanagement, begeleiding en behandeling van cliënten met een verstandelijke beperking gebundeld.

Verbouwing

Eind vorig jaar zijn de eerste verbouwwerkzaamheden gestart aan het oude pand aan de Rijksweg-Zuid. Het pand wordt geschikt gemaakt voor onze cliënten en medewerkers. De werkzaamheden zijn nog in volle gang. Het pand heeft o.a. deels een nieuw dak gekregen en enkele vloeren worden vervangen. Hieronder een kleine impressie van de werkzaamheden.

Eerste cliënten

We verwachten dat vanaf mei de eerste cliënten gaan wonen in het pand. Er komen stapsgewijs meer cliënten bij tot een maximum van 15. Het team dat in Sittard gaat werken wordt nu al ingewerkt op onze locatie in Oostrum. Ook daar hebben we een aantal woningen van de Schakel. De medewerkers draaien diensten en volgen extra opleidingen.

Dagbesteding

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze cliënten een zinvolle dagbesteding hebben leggen wij nu alvast contacten om dit tijdig georganiseerd te hebben.

Artikel in Trouw

Lees ook het artikel in Trouw over de uitstroom van patiënten naar onder andere onze voorziening de Schakel.

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details