Medewerkster weg na niet-professionele relatie met cliënt cluster Wonen & Begeleiden


Deze week ontving de directie van de Rooyse Wissel signalen van een niet-professionele relatie tussen een medewerkster en een cliënt van het cluster Wonen & Begeleiden, locatie De Schakel. De Schakel is een samenwerkingsverband tussen de Rooyse Wissel en STEVIG (onderdeel van Dichterbij). Betreffende cliënt is bij ons geplaatst met een strafrechtelijke titel niet zijnde tbs met dwangverpleging.

Inzet medewerkster beëindigd

Naar aanleiding hiervan hebben er gesprekken plaatsgevonden met zowel betreffende medewerkster als cliënt. De medewerkster heeft niet-integer gehandeld en het vertrouwen in haar is ernstig geschaad. De inzet van deze medewerkster is per direct beëindigd. Bij een schending van integriteit dienen wij een melding te maken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en politie, omdat er sprake is van een strafbaar feit.


Afstand en nabijheid bij begeleiding
In een begeleid wonen locatie brengen medewerkers en cliënten veel tijd met elkaar door. In het contact spelen (heftige) emoties soms een grote rol. Dit mag er nooit toe leiden dat medewerkers de professionele grens van ‘afstand en nabijheid’ overschrijden. Bijvoorbeeld doordat ze stap voor stap ongemerkt een grens overgaan, verliefd worden op een cliënt, chantabel zijn geworden of zelf kwetsbaar zijn en daardoor te manipuleren. Als iemand de grens van afstand en nabijheid overschrijdt, is er geen sprake meer van een professionele relatie tussen medewerker en cliënt.


Gedragscode Integriteit
Wanneer een medewerker in dienst komt, ontvangt hij/zij de Gedragscode Integriteit. Hierin wordt gesproken over de grens ‘afstand en nabijheid’. In de Gedragscode Integriteit is onder andere een protocol opgenomen dat beschrijft wat te doen wanneer je als medewerker verliefd wordt op een cliënt. Het onderwerp ‘Integer handelen’ staat regelmatig op de agenda binnen de organisatie. Daarnaast hebben collega’s een signaleerfunctie: collega’s zien soms scherper wanneer een medewerker een grens overschrijdt, dan de medewerker in kwestie zelf.

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details