Onderzoeker Rooyse Wissel promoveert op baanbrekend onderzoek ‘forensische scherpte’

Maartje Clercx, onderzoeker van de Rooyse Wissel, promoveert 11 september 2023 aan de Radboud Universiteit op het thema forensische scherpte. Dit onderzoek wordt gezien als baanbrekend in de forensische zorg.

In de forensische zorg worden mensen behandeld die lijden aan een mentale stoornis en een (ernstig) delict hebben gepleegd. Professionals die in deze sector werken hebben een bijzondere rol. Zij zijn zorgverlener, maar zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid. In Nederland wordt de term “forensische scherpte” gebruikt om een vaardigheid aan te duiden die forensische ggz professionals nodig zouden hebben. Deze term wordt veel gebruikt, bijvoorbeeld in functiebeschrijvingen en opleidingsprogramma’s, maar ook in incidentrapporten komt deze term vaak voor. Bijvoorbeeld in de onderzoeksrapporten opgesteld naar aanleiding van de casus Michael P. wordt gesteld dat het personeel niet “forensisch scherp” genoeg was.

Ondanks het  veronderstelde belang ervan, en het wijdverbreide gebruik was niet altijd duidelijk wat hiermee werd bedoeld. In dit promotieonderzoek is een definitie met een wetenschappelijke basis opgesteld en er is onderzocht welke eigenschappen van professionals hiermee samenhangen. Ook is een model opgesteld van hoe forensische scherpte er in de praktijk uit ziet. Uit het onderzoek blijkt dat forensische scherpte een heel belangrijke competentie is voor forensische professionals. Dit promotieonderzoek vormt een eerste stap in het onderzoek naar forensische scherpte en biedt handvaten waarmee forensische instellingen aan de slag kunnen, bijvoorbeeld in supervisie, intervisie en middels trainingen.

Algemeen directeur van forensische zorginstelling de Rooyse Wissel Hyacinthe van Bussel zegt het volgende over het onderzoek: “Ik wil een professionalisering slag maken in het vak sociotherapie. Als je het hebt over werken in een forensische setting, gaat het al snel over wetgeving en allerlei veiligheidsprocedures. Er wordt nieuwe sociotherapeuten niets geleerd over bijvoorbeeld het luisteren naar het onderbuikgevoel.”

Maartje geeft naar aanleiding van het onderzoek aan: “Ik wil geen wetenschapper zijn die in een ivoren toren zit. Ik wil iets in de praktijk teweeg brengen. Ik vind het dan ook mooi om nu te ervaren dat veel mensen mij bellen met vragen over forensische scherpte en dat ik dankzij het onderzoek van meerwaarde kan zijn voor de praktijk. Ik heb onwijs veel respect voor de professionals die elke dag met deze complexe doelgroep aan het werk zijn. Oog hebben voor de risico’s en oog hebben voor wie iemand is als persoon, welke geschiedenis zij meebrengen en wat er actueel gaande is in hun leven. Ik word er enthousiast van hoe deze groep professionals hun werk uitoefenen. Het forensisch scherp zijn maakt hen bijzonder. Door middel van trainingen en lezingen probeer ik forensische professionals nog meer handvatten te bieden in hun dagelijks werk.”

Namens de Rooyse Wissel wensen wij Maartje veel succes!

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details