Reactie TBS Nederland op rapport ‘Geen kant meer op kunnen’ van Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie) concludeert in het rapport ‘Geen kant meer op kunnen; een onderzoek naar de knelpunten en dilemma’s in de resocialisatie van tbs-gestelden,’ dat binnen het tbs-systeem de positie van de hoofden behandeling onder te grote druk staat. Voor TBS Nederland (TBS NL) staat veiligheid binnen de sector altijd voorop. Wij zijn ons bewust van de knelpunten uit de rapportage. Deze zorgen er echter niet voor dat wij eerder en meer vrijheden geven dan verantwoord is voor de samenleving. TBS NL werkt met alle partijen samen aan de aanbevelingen en juicht de versnelling toe.

Verlof

Het verloftraject is een zeer nauwkeurig proces. Het is een gelaagd toetsingssysteem dat leidt tot een zorgvuldige afweging, waarbij zowel binnen als buiten de kliniek deskundigen betrokken zijn. De laatste toetsing vindt plaats door een onafhankelijke, door de minister ingestelde, commissie het Adviescollege Verloftoetsing. Al deze partijen dragen in dit systeem verantwoordelijkheid; dit borgt dat één partij te veel invloed heeft.

Knelpunten

TBS NL herkent dat er knelpunten bestaan binnen het tbs-systeem. De aanbevelingen uit het rapport sluiten aan bij de verschillende initiatieven in de sector. Zo zijn er afspraken en plannen gemaakt met het ministerie van Justitie en Veiligheid, waardoor we de administratieve last reduceren en een betere doorstroom van tbs-patiënten creëren. Daarnaast is eind augustus de arbeidsmarktcampagne ‘Werken in de Forensische Zorg’ gelanceerd.

Daarnaast is eind augustus de arbeidsmarktcampagne ‘Werken in de Forensische Zorg’ gelanceerd.

Rooyse Wissel

Medische gegevens

TBS NL herkent tevens het gebrek aan juridische grondslag voor het verstekken van medische gegevens en begrijpt dat de toezichthoudende rol van de Inspectie hierdoor bemoeilijkt wordt. De beoogde wetswijziging stelt klinieken in staat om meer informatie beschikbaar te stellen.

Vertrouwen

TBS NL heeft er vertrouwen in dat de lopende initiatieven leiden tot een verdere verbetering van de uitvoering van het tbs-systeem en tevens aansluiten op de aanbevelingen in het rapport.

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details