Samen voor droge voeten in een prachtige natuur

De klus is geklaard. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is klaar. Inwoners in het gebied tussen Ooijen en Wanssum kunnen voortaan mét droge voeten genieten van een prachtig natuurgebied: Maaspark Ooijen-Wanssum. In opdracht van de gemeente Venray droeg Rooyse Wissel Werken & Leren daar een steentje aan bij. In de periode van december 2019 tot januari 2021 ondersteunde we met een team van in totaal 12 patiënten sterk, Mooder Maas (combinatie Dura Vermeer – Ploegam). In Wanssum, Geijsteren, Ooijen, Blitterswijck en Broekhuizen voerden we maaiwerkzaamheden uit en hebben we bosplantsoenen aangeplant en nieuwe wegbermen aangelegd. Ook het tijdelijk onderkomen van Mooder Maas werd door Werken & Leren onder handen genomen. Denk aan het wieden van de voortuin en het snoeien van de hagen.

Kansen op de arbeidsmarkt
Door samenwerking met Rooyse Wissel Werken & Leren geeft de gemeente Venray invulling aan Social Return On Investment (SROI). Dit is een instrument om sociale doelstellingen te realiseren bij aanbestedingen en bij het verlenen van subsidie. Veelal gaat het om het creëren van werkplekken voor de doelgroep van de Participatiewet en de baanafspraak uit het Sociaal akkoord of andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Met SROI verbinden we partijen als de werkzoekenden, de gemeente en de (lokale) ondernemers, gesubsidieerde professionele instellingen en verenigingen met elkaar. Het uitgangspunt is meerwaarde te creëren voor alle partijen. En dat is in deze samenwerking bijzonder goed gelukt’, aldus Jose van Bon en Inez van Kronenberg, adviseurs SROI bij de gemeente Venray. Dat beaamt ook Marc Houtman, werkgebeleider TLW bij Werken & Leren. ‘Iedere woensdag gingen patiënten met plezier mee naar Mooder Maas. Ze hebben op de meest mooie plekken langs de Maas mogen werken en ontzettend veel kunnen leren, bijvoorbeeld over hoe je veilig werkt met een bosmaaier. Ook de afstemming met de projectleider was enorm prettig. We zijn ontzettend trots op het resultaat’! Ook vanuit Mooder Maas beviel de samenwerking goed: ‘Met name het onderhoud van de bosplantsoenen behoorde tot de werkzaamheden van de patiënten. Het zijn harde werkers. We zijn blij dat we vanuit Mooder Maas mee konden werken aan deze samenwerking’.

Het uitgangspunt is meerwaarde te creëren voor alle partijen. En dat is in deze samenwerking bijzonder goed gelukt!

Jose van Bon, adviseur SROI gemeente Venray

We weten elkaar te vinden
Rooyse Wissel Werken & Leren begeleidt mensen op verschillende niveaus met complexe problematiek en een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Het is dan ook niet de eerste keer dat de gemeente Venray en Rooyse Wissel Werken & Leren samen werken. De gemeente nodigt regelmatig kandidaten uit om mee te doen met Social Return projecten. Onlangs werd ook een contract gesloten over het repareren van gevonden fietsen in de gemeente. ‘Afgelopen jaar zijn maar liefst 5 van onze patiënten via een SROI-project ingezet bij een project. Hiervan zijn er uiteindelijk ook 2 doorgestroomd naar een  duurzame baan. Daar doen we het voor!’, aldus Gert Bouwes senior medewerker bij Werken & Leren.

Over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas. Dergelijke hoge waterstanden waren sinds 1926 niet meer voorgekomen en de economische schade was dan ook enorm. Ter voorkoming van acute problemen en vooruitlopend op integrale beschermingsprogramma’s werden in 1996 tijdelijke maatregelen genomen die de veiligheid van het gebied op korte termijn moesten verbeteren: op diverse plekken werden nooddijken aangelegd en de Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum, die voorheen altijd meestroomde met hoogwater, werd afgesloten. Voor een duurzame waterveiligheid werden nieuwe plannen ontwikkeld. De doelstellingen van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum:, hoogwaterbescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen, waterstanddaling van 35 cm (bij hoogwater), ontwikkelen van natuur en landschap, vergroten van de leefbaarheid in Wanssum en ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Meer informatie: https://www.ooijen-wanssum.nl/

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details