Statement incident RIBW de Vliet 23 mei 2020

Op zaterdag 23 mei 2020 is een cliënt van RIBW de Vliet door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een inbraak en diefstal in supermarkt Jan Linders in Venray.

Wij betreuren dit incident en het gevoel van onveiligheid dat dit op kan roepen bij omwonenden en andere betrokkenen.

RIBW de Vliet is een onderdeel van de Rooyse Wissel. Binnen RIBW de Vliet bieden we begeleid en beschermd wonen aan cliënten, zowel mannen als vrouwen, met een diverse achtergrond. Dit betreft onder meer cliënten vanuit de reclassering met een strafrechtelijke titel maar ook Wmo-cliënten vanuit de gemeente, zonder strafrechtelijke titel. De cliënten hebben complexe psychiatrische problematiek en verblijven tijdelijk bij RIBW de Vliet. Deze cliënten wonen in appartementen in de regio Limburg en Brabant. Wij stimuleren en begeleiden de cliënten in het realiseren van een zinvolle daginvulling en ondersteunen hen om zoveel mogelijk zaken zelfstandig op te pakken. Dit betreft bijvoorbeeld wonen, werken, dagbesteding, geld, afspraken maken èn nakomen. Er is overdag en in de avond woonbegeleiding aanwezig om de cliënten hierbij te ondersteunen, begeleiden en te controleren.

De doelstelling van het begeleid en beschermd wonen is het voorkomen van delictgedrag en delicten. Daarbij wordt de cliënt begeleid naar een situatie waarbij hij, met professionele zorg op maat, leert zo zelfstandig mogelijk op een veilige manier en naar eigen tevredenheid te wonen, werken, leren en socialiseren.

Dit traject gaat stap voor stap en in sommige gevallen met vallen en opstaan. Zodra wij constateren dat een cliënt zich niet houdt aan de gemaakte afspraken of een delict pleegt nemen wij direct maatregelen. Zo ook op zaterdag 23 mei 2020.
Een goed contact met omwonenden en betrokkenen is voor ons van groot belang. Daarom doen wij ons best om laagdrempelig aanspreekbaar te zijn en actief contact te onderhouden met onze omgeving. Waar nodig en gewenst gaan wij hierover graag met belanghebbenden in gesprek.

Voor de volledigheid melden we dat bij dit incident betrokken cliënten geen tbs-patiënten zijn.

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details