STEVIG en de Rooyse Wissel bundelen krachten in Sittard

Vanaf 16 oktober 2020 zijn we eigenaar van een pand aan de Rijksweg-Zuid in Sittard. In dit pand gaan we samen met STEVIG een forensische RIBW starten. Deze RIBW krijgt dezelfde doelgroep als de Schakel in Oostrum, gemeente Venray. Er kunnen maximaal 15 cliënten met een licht verstandelijke beperking begeleid en beschermd gaan wonen. De verbouwing start 19 oktober 2020. Als alles volgens planning verloopt, zullen hier vanaf februari 2021 de eerste cliënten gaan wonen.

De Schakel

Via de Schakel bieden we verblijf en behandeling aan cliënten die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Door hun verstandelijke beperking kunnen ze niet in een reguliere instelling terecht. Het tijdelijke verblijf is gericht op resocialiseren door het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het leren aangaan en onderhouden van sociale contacten en een passende dagbesteding of werk vinden.

Waarom gaan we uitbreiden?

In het zuiden van Limburg willen we graag ons zorgaanbod verder uitbreiden. Cliënten kunnen dan terugkeren in hun oorspronkelijke omgeving, nu bieden we alleen opvang in Oostrum. STEVIG heeft al een ambulante polikliniek in Sittard, waardoor de gemeente bekend is met deze vorm van zorg. Er wordt in dit project nauw samengewerkt met de gemeente Sittard-Geleen.

Informatiebijeenkomst

Omwonenden zijn op 8 oktober 2020 tijdens een bijeenkomst geïnformeerd. Zij zijn bijgepraat over wat het starten van een forensische RIBW voor hen betekent. De bijeenkomst is goed verlopen en er zijn nadere afspraken gemaakt over het contact houden met de buurt. Zo worden er koffiemomenten gepland tijdens en na de verbouwing van het pand. Een kennismaking met de bewoners is mogelijk als mensen hier behoefte aan hebben.

Artikel Trouw

Lees ook het artikel in Trouw over de uitstroom van patiënten naar onder andere onze voorziening de Schakel.

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details