Wonen & Begeleiden: volgende stap naar 24-uursvoorziening in Helmond

Diverse zorgpartners, politie, woningcorporaties, ervaringsdeskundigen, gemeente Helmond en de Peelgemeenten gaan een 24-uursvoorziening ontwikkelen voor mensen die langdurig problemen ervaren op diverse leefgebieden en daar ondersteuning bij nodig hebben. Vanuit ons cluster Wonen & Begeleiden denkt de Rooyse Wissel mee als één van de zorgpartners in het opzetten van deze voorziening.

Iedereen die dit nodig heeft zou passende zorg en ondersteuning moeten krijgen op de momenten dat dit nodig is. Het verblijf in een woonvoorziening is gericht op het verbeteren en vergroten van de zelfredzaamheid. Het helpt in het opbouwen van een eigen leven. Niet alleen heeft iemand zelf baat bij een goede behandeling of de juiste begeleiding, ook de omgeving heeft daar profijt van doordat zorgen en ongewenst gedrag afnemen. Zorg en veiligheid staat dan ook centraal bij deze nieuwe voorziening. Het doel is de maatschappij veiliger te maken, daar leven we immers zelf ook in.

In deze nieuwe voorziening wordt een plek gecreëerd voor mensen die vanuit hun problematiek overlast kunnen veroorzaken en een risico vormen voor hun eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen. De Helmondse gemeenteraad stemde op 8 juli 2021 in om een voorstel voor een 24-uursvoorziening uit te werken. Dat voorstel bestaat uit een conceptontwerp voor de voorziening en een programma van eisen voor de locatie. Dat voorstel is nu klaar. Op 14 december behandelt de gemeenteraad dit voorstel. Als de raad met het voorstel instemt, werken de partijen dit gezamenlijk verder uit. De volgende stap is dan het vinden van een geschikte locatie.

24-uursvoorziening: meer ondersteuning en minder overlast
De 24-uursvoorziening is nodig in Helmond en omgeving omdat er op dit moment geen passende opvang is voor een aantal inwoners. Dit zijn mensen die door bijvoorbeeld psychiatrische problemen, verslavingsproblemen en/of een – licht – verstandelijke beperking problemen krijgen op diverse leefgebieden. Deze problemen beïnvloeden elkaar of houden elkaar zelfs in stand. Op dat moment spreken we van meervoudige complexe problematiek. Dit kan leiden tot agressief en gevaarlijk gedrag en dit resulteert in onveilige situaties voor de persoon zelf en zijn of haar omgeving. Vaak kennen deze mensen al een lange geschiedenis van hulpverlening maar heeft dit aanbod niet aangesloten op de behoefte. Daardoor is deze doelgroep extra kwetsbaar. De nieuwe 24-uursvoorziening gaat voorzien in kortdurend verblijf als het kan en een langer verblijf als dit nodig is. De zorg wordt gericht op het voorkomen van escalatie.

Samen ontwikkelen
De nieuwe 24-uursvoorziening wordt echt fundamenteel anders dan wat er al is. De expertises vanuit verschillende invalshoeken worden samengebracht. Verschillende samenwerkingspartners ondertekenden een intentieverklaring voor het ontwikkelen van de 24-uursvoorziening. De ondertekenende partijen zijn de Rooyse Wissel, GGZ oost-Brabant, Politie Peelland, SMO, Novadic-Kentron, Nei Skoen, Leger des Heils, Woningstichting Compaen, Woningcorporatie Goed Wonen Gemert, woningcorporatie Volksbelang, woningcorporatie Woonpartners, woningcorporatie WoCom en de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. De betrokken organisaties vinden een 24-uursvoorziening noodzakelijk en belangrijk. Vanuit de Rooyse Wissel is ons cluster Wonen & Begeleiden met zowel de Vliet als de Schakel betrokken bij dit project.

Raadsbesluit volgt op 14 december
Op 14 december aanstaande stemt de gemeenteraad van Helmond over het voorstel van deze 24-uursvoorziening. Als het voorstel wordt aangenomen gaan de betrokken partijen verder aan de slag. Dit betekent een verdere uitwerking van het plan en onderzoek naar mogelijke locatie(s) voor de 24-uursvoorziening.

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details