Vooraanstaand tijdschrift Scientific Reports publiceert promotieonderzoek de Rooyse Wissel

Op donderdag 15 juni publiceerde het vooraanstaande tijdschrift Scientific Reports het artikel Anger provocation in violent offenders leads to emotion dysregulationop basis van het promotieonderzoek van Franca Tonnaer. Franca promoveert aan de Faculty of Psychology and Neuroscience van de Universiteit Maastricht en verrichtte het onderzoek in samenwerking met de Rooyse Wissel.

Met haar onderzoek wilde Franca achterhalen waarom het mensen zonder geweldverleden lukt hun woede te reguleren en zichzelf op het juiste moment af te remmen, terwijl dat geweldplegers niet lukt. In het onderzoek worden de hersenen van geweldplegers vergeleken met de hersenen van mensen zonder geweldverleden. Dit deed Franca door van alle deelnemers een fMRI-scan (een MRI-techniek waarbij de activiteit van de hersenen zichtbaar wordt gemaakt in een driedimensionaal beeld) te maken tijdens een emotieprovocatie en een emotieregulatietaak. Nog niet eerder werden woedeprovocatie en -regulatie op deze manier onderzocht. 

Deelnemers aan het onderzoek

Om haar onderzoek uit te kunnen voeren, vroeg Franca 16 mannelijke tbs-patiënten met een geweldsverleden deel te nemen aan de studie. Ook vroeg ze medewerking van 18 mannen zonder geweldverleden. De match werd gemaakt op basis van leeftijd, opleiding en handdominantie (links- of rechtshandig, want dat heeft invloed op de hersenoriëntatie). 

Boos, blij, neutraal

Aan alle deelnemers werden drie scenario’s met twee verschillende instructies voorgelegd. Scenario één bestond uit verhalen die woede opriepen, scenario twee uit verhalen die blijdschap genereerden. Scenario drie was neutraal. Bij ieder scenario kregen de deelnemers de instructie om zich ofwel volledig te focussen op de emotie in het verhaal (de provocatie) of om te zorgen voor afleiding van het verhaal (regulatie). De verhalen werden telkens in korte stukjes van 15 seconden voorgelezen, zodat de emotie zich langzaam kon opbouwen. 

Resultaat

Uit het onderzoek van Franca blijkt dat de hersenen van geweldplegers voortdurend worden getriggerd om woede te reguleren. Als het écht nodig is, laat het betreffende deel van de hersenen het echter afweten. Het onderzoek van Tonnaer toont bovendien aan dat de deelnemende geweldplegers significant meer woede voelden bij de provocatieve verhalen. Dat gold niet voor de neutrale en blije verhalen. Deze resultaten zijn belangrijk voor de behandeling van patiënten met een geweldsverleden. 

Klik hier om het persbericht van de Universiteit Maastricht te lezen.

Klik hier om het artikel in Scientific Reports te lezen. 

Lees ook


Archief | Onderzoek

Publicaties

Archief | Rooyse Wissel

De Rooyse Wissel bouwt aan de toekomst

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details